เซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Inductive Proximity Sensor)

Inductive Proximity Sensor คือ เซ็นเซอร์ที่มีความฉับไวและแม่นยำต่อการตรวจจับวัตถุที่เป็น “โลหะ” โดยเฉพาะ ซึ่งในท้องตลาดนั้นมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ คือเซ็นเซอร์ชนิดนี้โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะสับสนในการเรียกชื่อ Inductive Proximity Sensor สั้นๆว่า Proximity Sensor ซึ่งโดยแท้จริงแล้วคำว่า Inductive Proximity Sensor คือประเภทหนึ่งของProximity Sensor นั้นเอง