เครื่องชั่ง (Weighing Scales)

Weighing Scales ตาชั่งหรือเครื่องชั่ง เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณน้ำหนักของวัตถุซึ่งแบ่งตามหลักการทำงานได้ 2 ประเภท คือ แบบระบบกล เช่น ตาชั่งสองแขน, ตาชั่งสปริง, ตาชั่งคานเลื่อน เป็นต้น และแบบระบบไฟฟ้าจะเป็นแบบดิจิตอล เช่น Precision Balances, Counting Scales, Bench Scales