รีเลย์ Relay คู่มือและศูนย์รวมข้อมูล

รีเลย์ คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เป็นสวิตซ์ตัด-ต่อวงจรโดยใช้แม่เหล็ก รีเลย์จะทำงานต้องจ่ายไฟ เมื่อได้รับการจ่ายไฟจะทำให้หน้าสัมผัสติดกันกลายเป็นวงจรปิดและตรงข้ามทันทีที่ไม่ได้จ่ายไฟให้รีเลย์ก็จะกลายเป็นวงจรเปิด ไฟที่ใช้ป้อนให้กับตัวรีเลย์ก็จะเป็นไฟที่มาจากเพาเวอร์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าดังนั้นทันทีที่เปิดเครื่องก็จะทำให้รีเลย์ทำงาน

4 ผลิตภัณฑ์