Photoelectric Sensor โฟโต้อิเล็กทริค เซนเซอร์

12 ผลิตภัณฑ์

CRMR-S200N R2M- F&C, NPN NO/NC, Sensing range 200 cm, 3-wire, NPN NO/NC, Cable 2 M.
฿1,310.00
CRMR-S200P R2M- F&C - PNP NO/NC - Polar retro 200 cm, PNP NO/NC, 12-24 VDC, Cable 2 M
฿1,310.00
CRRR-S40N R2M - F&C - Sensing range 40 cm, NPN NO/NC, Cable 2 M
฿1,240.00
QR18MR-S200P R2M - F&C - Sensing range 2 M., 3-wire, PNP NO, Cable 2 M
฿1,375.00
QR18TI-S1000P R2M - F&C- M18 - PNP NO -Sensing range 10 M, PNP NO, Cable 2 M
฿1,815.00
QR18RI-S40N R2M - F&C -M18 - Sn 40 cm, NPN NO, Cable 2 M.
฿1,135.00