โรตารีแคมสวิตช์ (Rotary Cam Switch)

โรตารีแคมสวิตช์ (Rotary Cam Switch) เป็นสวิตช์ที่ใช้สำหรับเลือกฟังก์ชั่นการทำงานของ อุปกรณ์ตามที่เราต้องการ เช่น การ start ,stop ,test หรือ เพื่อเลือกการ แสดงผลของค่าต่างๆ ในเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า

189 ผลิตภัณฑ์

YL562C101
YL562A101
฿6,500.00
YL5639101
฿6,050.00
YL5637101
฿92,900.00
ABA522007
฿3,725.00
ABA526107
฿965.00
ABA521007
฿3,175.00
AI6331000 - GAVE - A5 - Cam Switches - 5positions,8cells - 16 A - 48 x 48 mm
฿6,200.00