Automation and Controllers

38 ผลิตภัณฑ์

IXP70-TTA/AC - LS - PANEL, 10.4" Touch Screen AC
฿68,160.00
IXP70-TTA/DC - LS - PANEL, 10.4" Touch Screen - DC12/24V; 42W
฿68,160.00
XGL-EFMTB - LS -Optical, Master, 100/10Mbps, RJ-45
฿11,800.00
XBL-EMTA - LS - PLC Module (10/100Mbps), 1-ch
฿16,200.00
XGF-H02A - LS - V1.14 HIGH SPEED COUNTER PLC
฿11,480.00
XGF-TC4S - LS - PLC - XGT Series 4 Channel
฿28,640.00
XGQ-TR4A - LS - PLC (NPN Type) Output 32 points
฿7,360.00
XGQ-TR2A - LS - PLC 28ns Step เอาต์พุตโมดูล
฿5,744.00
XGI-D24A - LS - PLC - DC 24V Input 32 points
฿7,360.00
XGB-M08A - LS - Controller V1.0 V6.0 5 94V-0
฿9,840.00
XBM-DR16S - LS - Power Supply,8 Points Input,8 Points
฿10,488.00
GM6-PAFB - LS - PLC POWER SUPPLY 5VDC 2AMP 15V/-15V
฿12,480.00
G6Q-TR4A
฿19,280.00
XBC-DR30SU
฿13,340.00
XGF-DV8A
฿21,480.00
XGK-CPUS
฿26,860.00
XGI-D28A
฿11,360.00
XPL-BSSA
฿13,710.00
XGQ-RY2A
฿6,560.00