โหลดเซลล์

212 ผลิตภัณฑ์

KBQS-A 2T - ZEGA - Single End Shear beam Load Cell รุ่น KBQS, 2T, 3.0mV/V, 10 - 12VDC
฿1,064.00
KBQS-A 1T. - ZEGA - SHEAR BEAM Load Cell รุ่น KBQS, 1T, 2mV/V, 10 - 12VDC
฿770.00
KEED-A 5T - ZEGA - S-Beam Load Cell รุ่น KEED, 5T, 2.0mV/V, 10 - 12VDC
฿3,570.00
KBQS-500 KGS. - ZEGA - SHEAR BEAM Load Cell รุ่น KBQS, 500kg, 2mV/V, 10 - 12VDC
฿770.00
KBQS-A 250 KGS
฿1,526.00
KEED-A 1T - ZEGA - S-Beam Load Cell รุ่น KEED, 1T, 2.0mV/V, 10 - 12VDC
฿2,737.00
KEED-500 KG - ZEGA - S-Beam Load Cell รุ่น KEED, 500kg, 2.0mV/V, 10 - 12VDC
฿2,800.00
KBQS-A 2T. - ZEGA - SHEAR BEAM Load Cell รุ่น KBQS, 2T, 2mV/V, 10 - 12VDC
฿770.00
KEED-A 2T - ZEGA - S-Beam Load Cell รุ่น KEED, 2T, 2.0mV/V, 10 - 12VDC
฿3,570.00
KBQS-A 5T. - ZEGA - SHEAR BEAM Load Cell รุ่น KBQS, 5T, 2mV/V, 10 - 12VDC
฿2,205.00
KXSH-SS-100KG - ZEGA - Bending Beam - 100kg - 2.0mV/V - 10-12V
฿4,620.00
KXSH-SS-50KG - ZEGA - Bending Beam Load Cell รุ่น KXSH, 50kg, 2.0mV/V, 10 - 12VDC
฿4,620.00
KADU-150KG - ZEGA - Single Point Load Cell รุ่น KADU, 150kg, 1.8mV/V, 10 - 12VDC
฿1,428.00
KIMA-50KG - ZEGA - Single Point Load Cell รุ่น KIMA, 50kg, 1.8mV/V, 10 - 12VDC
฿1,190.00
KIMA-6 KG - ZEGA - Single Point Load Cell รุ่น KIMA, 6kg, 1.8mV/V, 10 - 12VDC
฿952.00
KEED-300KG - ZEGA - S-Beam Load Cell รุ่น KEED, 300kg, 2.0mV/V, 10 - 12VDC
฿2,499.00
KEED-200KG - ZEGA - S-Beam Load Cell รุ่น KEED, 200kg, 2.0mV/V, 10 - 12VDC
฿2,499.00
KEED-100KG - ZEGA - S-Beam Load Cell รุ่น KEED, 100kg, 2.0mV/V, 10 - 12VDC
฿2,499.00