เรดาร์ เซ็นเซอร (Radar Sensor) ตรวจจับวัตถุประเภทยานยนต

21 ผลิตภัณฑ์

Q240RA-EU-ILQ - BANNER - R-GAGE Series 173 mm. x 158 mm. Rectangular Housing
฿233,800.00
QT50R-KR-AFS - BANNER - R-GAGE SERIES RADAR SENSOR, ADJUSTABLE FIELD, OUTPUTS: N.O. or N.C
฿64,050.00
QT50R-EU-AFS - BANNER - R-GAGE SERIES RADAR SENSOR, ADJUSTABLE FIELD, OUTPUTS: BIPOLAR: 1 NPN/1 PNP
฿64,050.00
QT50R-EU-RHQ - BANNER - R-Gage Series Radar Sensor, Retroreflective, Range 12 m, Output NPN/PNP
฿69,650.00
QT50R-EU-AFHQ***Check K.Tawee***
฿43,750.00
QT50R-EU-RH - BANNER - R-GAGE RADAR SENSOR, RETROREFLECTIVE HIGH SENSITIVITY, RANGE 12 M
฿69,650.00
Q120RA-EU-AF2 - BANNER - PHOTOELECTRIC SENSORS
฿205,100.00
Q120RA-EU-AF - BANNER - RADAR-BASED DUAL-ZONE,RANGE 12 M.
฿131,600.00
Q240RA-EU-AF2Q - BANNER - R-GAGE Series; 173 mm x 158 mm Rectangular Housing
฿182,000.00