เครื่องวัดความสั่นสะเทือน (Vibration Measurement)

การสั่นสะเทือน คือการเคลื่อนที่ของมวลไปทุกทิศทางในตำแหน่งอยู่กับที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างเครื่องจักร ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ที่ติดตั้งและทำงานอยู่ในโรงงานทั่วไป ซึ่งหากมีอุปกรณ์ภายในเกิดการสึกหรอ จะส่งผลให้เครื่องจักรนั้นมีการสั่นสะเทือนที่มากกว่าปกติ ทำให้อาจจะเกิดการเสียหายที่รุนแรงต่อเครื่องจักรได้

11 ผลิตภัณฑ์