Browse By

Brands

Red Lion Control Thailand

กว่า 40 ปี ที่ลูกค้าทั่วโลกไว้วางใจให้ Red Lion Control เป็น 1 ในแบรนด์ที่ดีที่สุดในกลุ่มสินค้า Control และ Automation ด้วยการนำของ Mike Granby ประธานบริษัท Red Lion Control ซึ่งเขาได้กล่าวเอาไว้ในเว็บไซต์บริษัทของเขาว่า " เราตระหนักดีว่า ลูกค้าคือสิ่งสำคัญ เราจึงคิดว่าสินค้าทุกๆ ชิ้นนั้น ต้องมีคุณภาพ เราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องการตรวจสอบ และ การควบคุมอุตสาหกรรมอัตโนมัติให้เป็นที่รู้จักสำหรับทุกคน " จากคำกล่าวของ Mike Granby บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าของ Red Lion Control ให้มีคุณภาพสูงและมีความน่าเชื่อถือให้มากยิ่งขึ้น จนมาถึงทุกวันนี้บริษัทของเขาก็ยังไม่เคยหยุดที่จะพัฒนา จนทำให้ Red Lion Control เป็นที่ยอมรับ และ มีรางวัลต่างๆมากมาย ที่เป็นเครื่องการันตีใน คุณภาพ และ มาตรฐานของสินค้าที่คุณ " มั่นใจได้ "