ศูนย์รวมข้อมูลและคู่มือ ซอฟสตาร์ท (Soft Starter)

Soft starter การสตาร์ทมอเตอร์ ที่ใช้อุปกรณ์โซลิดสเตท เป็นวิธี่ที่นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทโซลิตสเตท เช่น Silicon Control Rectifier (SCR) หรือ Thyristors เป็นต้น เป็นวิธีที่ลดแรงดัน, กระแส และแรงบิดช่วงสตาร์ท เพื่อให้สามารถสตาร์ทมอเตอร์ได้อย่างนิ่มนวลไม่เกิดการกระชากในการสตาร์ท ซึ่งวิธีนี้ค่อนข้างเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน