เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometers & Stroboscopes)

เครื่องวัดความเร็วรอบ จะใช้หลักการในการวัดอยู่ 2 ลักษณะ คือ Stroboscope และ Tachometer ซึ่ง Tachometer ใช้หลักการอยู่ 2 ลักษณะคือ Contact tachometer เป็นการสัมผัสโดยตรงกับวัตถุและ Photo tachometer เป็นการใช้แสงอินฟราเรดร่วมกับสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เพื่อคำนวณเป็นความเร็วรอบ ส่วน Stroboscope ใช้หลักการของแสงกระพริบเพื่อจับภาพ ที่ส่องไปยังวัตถุที่กำลังหมุน แล้วนำความถี่ในการจับภาพ มาคำนวณความเร็ว

0 ผลิตภัณฑ์

Sorry, we couldn't find any products.