สตาร์ทแบบโดยตรง DOL (Direct on line)

การสตาร์ทโดยตรง เป็นการต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังเข้าสู่ตัวมอเตอร์เพื่อเริ่มเดิน (start) มอเตอร์โดยตรง โดยไม่ผ่านอุปกรณ์หรือวิธีการลดแรงดันใด ๆ ก่อนถึงตัวมอเตอร์ เป็นการสตาร์ทด้วยแรงดันเต็มพิกัด (Full Voltage Starting) วิธีการสตาร์ทมอเตอร์แบบนี้เป็นที่นิยมกันมากใช้สำหรับมอเตอร์ที่มีขนาดเล็ก

24 ผลิตภัณฑ์

M2P00911400A5
฿13,200.00
M2P00911230B0
฿13,800.00
M0P009124002V3
฿5,100.00
LE1M35Q710
฿1,404.00
LE1M35Q708
฿1,404.00
M2P02512400B3
฿7,850.00
M2P02512400B2
฿7,850.00
M1P01812400B1
฿6,400.00
M1P00912400B0
฿5,300.00
M1P00912400A8
฿5,300.00
M1P00912400A5
฿5,300.00
M1P00912400A4
฿5,300.00
M1P00912400A9
฿5,300.00
M1P00912400A7
฿5,300.00
M1P00912400A6
฿5,300.00
M0P009122305
฿5,100.00