154 ผลิตภัณฑ์

มอเตอร์เบรกเกอร์มีฟังก์ชั่นโอเวอร์โหลดในตัว (Thermal Magnetic Motor Circuit Breakers)

มอเตอร์เบรกเกอร์มีฟังก์ชั่นโอเวอร์โหลดในตัว (Thermal-Magnetic Motor Circuit Breakers) เป็นมอเตอร์เบรกเกอร์ที่ทีระบบป้องกันได้ทั้งไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟช๊อตและกระแสเกิน ซึ่งสามารถปรับช่วงกระแสโอเวอร์โหลดได้เหมือนกับโอเวอร์โหลด รีเลย์

154 ผลิตภัณฑ์