ศูนย์รวมข้อมูล Variable Speed Drive (VSD/VFD)

VFD ย่อมาจาก Variable Frequency Drives หรือไม่ก็อาจจะเรียกกันว่า VSD (Variable Speed Drives) หรือไม่ก็ AC Drive เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมแรงบิดและความเร็วรอบของมอเตอร์ และแน่นอนสามารถที่จะใช้สำหรับการ สตาร์ทและสต๊อปมอเตอร์ได้อีกด้วย