ศูนย์รวมข้อมูลและคู่มือ โหลดเซลล์ (Load Cell)

โหลดเซลล์ (Load Cell) เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแรงหรือน้ำหนักเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ใช้แสดงค่าน้ำหนักต่างๆ นำเอาไปประยุกต์ใช้ในงานชั่งตวงภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้หลากหลาย

4 ผลิตภัณฑ์