แมกเนติก คอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor)

แมกเนติก คืออุปกรณ์สวิทช์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า เพื่อการเปิด-ปิด ของหน้าสัมผัส (Contact) ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิด-ปิดหน้าสัมผัส ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้า เช่น เปิด-ปิด การทำงานของวงจรควบคุมมอเตอร์ นิยมใช้ในวงจรของระบบควบคุมมอเตอร์ หรือใช้ในการควบคุมเครื่องจักรต่างๆ

4 ผลิตภัณฑ์