แมกเนติก คอนแทคเตอร์ รุ่น AF รุ่นใหม่ เช็คราคา online ได้ทันที - Factomart

แมกเนติก คอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) รุ่น AF series รุ่นใหม่ มาแทนรุ่นเก่าที่เป็นรุ๋น A ซึ่งรุ่น AF คอยล์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อดี ช่วงแรงดันไฟเลี้ยงคอนล์กว้าง ได้ทั้งไฟกระแสตรง (DC) และกระสลับ (AC)

26 ผลิตภัณฑ์