Browse By

Brands

OMRON

OMRON เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ผ่านประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการตรวจจับและการควบคุม ก่อตั้งขึ้นโดย Kazuma Tateishi ที่ Kyoto ประเทศญี่ปุ่น ในช่วง 80 ปีที่ผ่านมา OMRON ส่งมอบระบบการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น ความมั่นคง ความปลอดภัย การจัดการสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดยสำรวจความต้องการของสังคมและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว OMRON อยู่คู่กับสังคมไทยมากว่า 20 ปี ประเทศไทยเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองและตอนนี้ได้มีบริษัทอยู่ด้วยกัน 4 แห่ง ซึ่งว่าจ้างพนักงานชาวไทยราว 600 คน ปี 1995 จัดตั้ง OEP เป็นบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ FA, ปี 2000 จัดตั้ง OCB เป็นบริษัทจำหน่ายส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์, ปี 2004 จัดตั้ง OMT เป็นสถานที่การผลิตอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และ ปี 2011 จัดตั้ง OHS เป็นบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์การดูแลสุขภาพ

125 ผลิตภัณฑ์