Browse By

Brands

OMRON

OMRON เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ผ่านประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการตรวจจับและการควบคุม ก่อตั้งขึ้นโดย Kazuma Tateishi ที่ Kyoto ประเทศญี่ปุ่น ในช่วง 80 ปีที่ผ่านมา OMRON ส่งมอบระบบการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น ความมั่นคง ความปลอดภัย การจัดการสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดยสำรวจความต้องการของสังคมและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว OMRON อยู่คู่กับสังคมไทยมากว่า 20 ปี ประเทศไทยเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองและตอนนี้ได้มีบริษัทอยู่ด้วยกัน 4 แห่ง ซึ่งว่าจ้างพนักงานชาวไทยราว 600 คน ปี 1995 จัดตั้ง OEP เป็นบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ FA, ปี 2000 จัดตั้ง OCB เป็นบริษัทจำหน่ายส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์, ปี 2004 จัดตั้ง OMT เป็นสถานที่การผลิตอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และ ปี 2011 จัดตั้ง OHS เป็นบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์การดูแลสุขภาพ

125 ผลิตภัณฑ์

E2E-X2F1 2M - OMRON - Inductive proximity sensor - Ø12, Flush, 2mm Sn, PNP-NO, 12 - 24VDC
฿2,096.00
E2E-X10MF1 2M - OMRON - Inductive proximity sensor - Ø18, Non-Flush, 10mm Sn, PNP-NO, 12 - 24VDC
฿4,395.00
EE-SPX303N
฿780.00
E2E-X5MF2 2M - OMRON - Inductive proximity sensor - Ø12, Non-Flush, 5mm Sn, PNP-NC, 12 - 24VDC
฿1,579.00
E2E-X5ME2 2M - OMRON - Inductive proximity sensor - Ø12, Non-Flush, 5mm Sn, NPN-NC, 12 - 24VDC
฿1,491.00
E2E-X5ME1-M1 - OMRON - Inductive proximity sensor - Ø12, Non-Flush, 5mm Sn, NPN-NO, 12 - 24VDC
฿1,972.50
E2E-X5ME1 2M - OMRON - Inductive proximity sensor - Ø12, Non-Flush, 5mm Sn, NPN-NO, 12 - 24VDC
฿2,040.00
E2E-X5F2 2M - OMRON - Inductive proximity sensor - Ø18, Flush, 5mm Sn, PNP-NC, 12 - 24VDC
฿1,872.00
E2E-X5E2 2M - OMRON - Inductive proximity sensor - Ø18, Flush, 5mm Sn, NPN-NC, 12 - 24VDC
฿1,743.00
E2E-X5E1-M1 - OMRON - Inductive proximity sensor - Ø18, Flush, 5mm Sn, NPN-NO, 12 - 24VDC
฿2,250.00
E2E-X2F2 2M - OMRON - Inductive proximity sensor - Ø12, Flush, 2mm Sn, PNP-NC, 12 - 24VDC
฿1,972.50
E2E-X2E1 2M - OMRON - Inductive proximity sensor - Ø12, Flush, 2mm Sn, NPN-NO, 12 - 24VDC
฿2,096.00
E2E-X1R5F1-M1 - OMRON - Inductive proximity sensor - Ø8, Flush, 1.5mm Sn, PNP-NO, 12 - 24VDC
฿2,235.00
E2E-X1R5E1 2M - OMRON - Inductive proximity sensor - Ø8, Flush, 1.5mm Sn, NPN-NO, 12 - 24VDC
฿2,408.00
E2E-X18ME1 2M - OMRON - Inductive proximity sensor - Ø30, Non-Flush, 18mm Sn, NPN-NO, 12 - 24VDC
฿2,602.50
E2E-X10MF2 2M - OMRON - Inductive proximity sensor - Ø18, Non-Flush, 10mm Sn, PNP-NC, 12 - 24VDC
฿1,872.00
E2E-X10ME2 2M - OMRON - Inductive proximity sensor - Ø18, Non-Flush, 10mm Sn, NPN-NC, 12 - 24VDC
฿1,872.00
E2E-X10ME1 2M - OMRON - Inductive proximity sensor - Ø18, Non-Flush, 10mm Sn, NPN-NO, 12 - 24VDC
฿2,227.50
EE-1001
฿62.25