ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต (Consumer Unit)

ตู้คอนซูมเมอร์ เป็นตู้ที่ใช้สำหรับติดตั้งรวมอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าต่างๆ เช่น เบรกเกอร์ลูกย่อย (MCB), เบรกเกอร์กันดูด (RCD: RCBO, RCCB), และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า ส่วนใหญ่จะใช้กับไฟ 1 เฟส ซึ่งประเภทที่พบกันบ่อยๆเลยจะมี 2 แบบการติดตั้ังด้วยกัน แบบ Plug-on และแบบ DIN-Rial ซึ่งในการเลือกใช้นั้นต้องดูที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียก่อนว่ารองรับการติดตั้งแบบไหน