เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometers)

เครื่องวัดความเร็วลม เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความเร็วลม ซึ่งจะใช้กับงานวัดสภาพอากาศ, งานด้านอุตุนิยมวิทยา, อากาศพลศาสตร์ และการวัดปริมาตรลม นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการคำนวณเพื่อออกแบบระบบต่าง ๆ เช่น ระบบระบายอากาศในอุโมงค์ ระบบทดสอบการบิน และการนำทางอากาศ ระบบปรับอากาศ เป็นต้น

0 ผลิตภัณฑ์

Sorry, we couldn't find any products.