เครื่องวัดเสียง (Sound Level Measurement)

เครื่องวัดเสียง ใช้สำหรับวัดระดับของเสียง เช่น เสียงเครื่องบิน รถไฟ การก่อสร้าง ระบบการขนส่ง สัญญาณเตือนภัย เครื่องเจาะถนน และแหล่งอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งเสียงเหล่านี้หากมีความดังเกิน 85 เดซิเบล ล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายต่อหูของมนุษย์ หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า "ภาวะมลพิษทางเสียง"

0 ผลิตภัณฑ์

Sorry, we couldn't find any products.