Browse By

Brands

FINDER Thailand

FINDER แบรนด์ชั้นนำระดับโลก จากประเทศอิตาลี เริ่มก่อตั้งปี 1949 ด้วยประสบการณ์มากกว่า 67 ปี ในการผลิตรีเลย์ (Relay) และเครื่องตั้งเวลา (Timer) ซึ่งมีใช้งานอย่างกว้างขวางในทุกๆ อุตสาหกรรม จุดเด่นของ Relay คือ มีความทนทานและมีรุ่นให้เลือกใช้งานหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และมีราคาที่ไม่สูงมากนัก เนื่องจากสินค้ามีกำลังการผลิตจำนวนมาก ทำให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าต่อชิ้นมีต้นทุนที่ต่ำ แต่ยังคงคุณภาพดีเหมือนเดิม ตัวอย่างของรีเลย์ที่ผลิตและได้รับความนิยม เช่น PCB Relay, Industrial Relay, Relay Interface Module, Solid State Relay

156 ผลิตภัณฑ์