5 ผลิตภัณฑ์

LXM26DU04M3X - Schneider Electric - motion servo drive - Lexium 26 - 400 W
฿24,240.00
LXM26DU02M3X - Schneider Electric - motion servo drive - Lexium 26 - 200 W
฿23,280.00
LXM26DU10M3X - Schneider Electric - motion servo drive - Lexium 26 - 1 kW
฿29,760.00
LXM26DU15M3X - Schneider Electric - motion servo drive - Lexium 26 - 1.5 kW
฿30,880.00
LXM26DU07M3X - Schneider Electric - motion servo drive - Lexium 26 - 750 W
฿27,280.00