ฟิวส์ (Fuse)

ฟิวส์ (Fuse) เป็นอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าและถือเป็นตัวนำไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นตัวตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อเกิดการลัดวงจร (Short Circuit) หรือเกิดกระแสเกิน (Overload) ซึ่งฟิวส์ที่ใช้งานกันในปัจจุบันนั้นสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ฟิวส์หลอด, ฟิวส์กระบอก, ฟิวส์แรงสูง, ฟิวส์แรงต่ำ เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเภทนั้นก็จะมีความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกันไป