แป้นยึดเคเบิ้ลไทร์ (Cable Tie Mount)

2 ผลิตภัณฑ์

BM B0901