ศูนย์รวมข้อมูล พร็อกซิมิตี้ เซนเซอร์ (Proximity Sensor)

Proximity Sensor หรืออีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกกันว่า Proximity switch เซ็นเซอร์ชนิดนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการตรวจจับวัตถุ โดยปราศจากการสัมผัส ซึ่งการตรวจจับวัตถุนั้นจะทำให้เราทราบถึงตำแหน่งของวัตถุหรือสามารถระบุได้ว่าขณะนั้นมีวัตถุใดผ่านเข้ามาในตำแหน่งที่เรากำหนดไว้หรือไม่?