ศูนย์รวมข้อมูลและคู่มือ โอเวอร์โหลด รีเลย์ (Overload Relay)

โอเวอร์โหลด รีเลย์ (Overload Relay)เป็นอุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลังหรือป้องกันมอเตอร์ ไม่ให้เกิดการเสียหาย เมื่อมีกระแสไหลเกินพิกัด ซึ่งจะใช้คู่กับแมกเนติก คอนแทคเตอร์