ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต ติดตั้งแบบปลั๊กออน (Plug on Type of Consumer Unit)

ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต ติดตั้งแบบปลั๊กออน จะมีข้อดีที่เห็นได้ชัด คือ ไม่ต้องเดินสายไฟจากเมนเบรกเกอร์ไปยังเบรกเกอร์ลูกย่อย เนื่องจากทางผู้ผลิตได้ติดตั้งบัสบาร์ให้อยู่แล้ว ทำให้ประหยัดสายและดูเรียบร้อย