เบรกเกอร์กันดูด RCBO (Residual Current Circuit Breaker)

เบรกเกอร์กันดูด RCBO (Residual Current Circuit Breaker with Over Current Protection) เป็นเบรกเกอร์ที่สามารถป้องกันได้ทั้ง ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ป้องกันกระแสเกิน (Overload) และกระแสลัดวงจร (Short circuit) มีการรับรองมาตรฐานจาก มอก. 909-2548 กับ IEC 61009

54 ผลิตภัณฑ์