• หน้าหลัก
  • 3031E1P_2M_F - Schneider - สวิตช์ไฟ - สวิตช์ทางเดียว รุ่น Concept 3 ช่อง, 16A, พร้อมพรายน้ำ

3031E1P_2M_F - Schneider - สวิตช์ไฟ - สวิตช์ทางเดียว รุ่น Concept 3 ช่อง, 16A, พร้อมพรายน้ำ

SKU: 19744645
฿55.14

Details

Details

สวิตช์ (Switches) รุ่น Concept ด้วย เทคโนโลยี Easy Clip สามารถเข้าสายไฟกับ อุปกรณ์ได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือ ทำให้ ผู้ติดตั้ง ปลอดภัยจากอุบัติเหตุระหว่างการติดตั้ง และ ใช้เวลาในการติดตั้งน้อยกว่าวิธีการติดตั้งแบบเดิม สามารถถอดสายออกได้โดยการกดปุ่ม Easy Clip เพียงครั้งเดียว ใช้ได้กับทั้ง สายไฟแบบแข็ง และแบบอ่อน ขนาด 1.5 มม² - 4 มม²